Nedir.Org *
Zeus

Ünlü Düşmesi Örnekleri Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.)
boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.)
ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.)
alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.)
fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.)
Keşif-im=Keşfim (aradaki i harfi düşmüştür)
Beyin-im=Beynim(aradaki i harfi düşmüştür)
kahve-altı=kahvaltı(aradaki e harfi düşmüştür)
uyu-ku > uyku (u düşmüş)
kıvır-ı-m > kıvrım (ı düşmüş)
devir-i-m > devrim (i düşmüş)
çevir-i-m > çevrim (i düşmüş)

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımlı Örnekleri


İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir:

Örnekler:
ağız→ağzı, burun→burnu, koyun(bağır, döş)→koynuna, alın→alnı, oğul→oğlu, gönül→gönlüm, beniz,→benzi,
ömür→ömrüm, cürüm→cürmü, hüküm→hükmü, fikir→fikri...
ileri-le-mek→ilerlemek, koku-la-mak→koklamak,
kavuş-ak→kavşak, uyu→uyku, devir-→devril-...

Bazı durumlarda geniş ünlüler de düşebilir:
nerede→nerde, burada→burda, şurada→şurda...

Bazı Arapça kelimelere (isim) yardımcı fiil getirildiğinde de hece düşmesi görülür:
kayıp→kaybolmak, emir→emretmek, keşif→keşfetmek, sabır→sabretmek...

Gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

Oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir.

Özel isimlerde hâliyle hece düşmesi olmaz:
Gönül’e, Ömür’ü...

Kurallar ve Örnekler


→İkinci hecesinde dar ünlü ( ı,i,u,ü ) buluna kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman ( vurgusu düşen orta hece ) ünlüsü düşer:

Örnekler:
Alın-ı→alnı, karın-ı→karnı, oğul-u →oğlu, boyun-u→boynu, akıl-ı→aklı, fikir-i→cisim-i→ cismi, gönül-ü→ gönlü, zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl-, çevir-e→ çevre, devir-il-→ devril-, sıyır-ıl-→sıyrıl-, kıvır-ım→ kıvrım, ayır- ıntı→ayrıntı, devir-e→ devre, yalın-ız→yalnız, yanıl-ış→ yanlış…

→Et-,ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

Örnekler:
Sabır-et→sabret, şükür-et→şükret, kayıp-ol→kaybol, emir-et→emret, kahır-ol→kahrol-, hapis-et→hapset-..


→ -la / le ,-ar /-er…gibi bazı ekleri alan kimi kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

Örnekler:
Yumurta-la→yumurtla-, sızı-la→sızla-, ileri-le→ilerle-, sızı-la→sızla-, koku-la →kokla-, uyku-la→uyukla-; oyun-a→ oyna; uyu-ku→uyku; sarı-ar-→sarar-…

→Bazı birleşik kelimelerde yan yana gelen iki ünlüden biri düşer:

Örnekler:
Cuma-ertesi→cumartesi, Pazar-ertesi → pazartesi, sütlü-aş→sütlaç, güllü-aş → güllaç, kahve-altı→kahvaltı, ne-için → niçin, ne-asıl→nasıl, kayın-ana → kaynana…

→Kimi şiirlerdeyse ölçüye uydurmak için bazı sesler düşürülür ve yerine ’ işareti konur:

Örnekler:
Karac’oğlan, n’eylersin…

→Bazı durumlardaysa iki ünlü yan yana gelmediği halde ünlünün düştüğü görülür.Buna “ünlü aşınması” denir:

Örnekler:
Nere-de→nerde, ora-dan→ ordan, bura-da→burda, içeri-de→içerde…

Ek Fiil Düşmesi ve İle’nin Ekleşmesi


İsimlere gelerek onların yüklem olmasını sağlayan, basit zamanlı fiilleri ise birleşik zamanlı yapan i- fiili genellikle düşer:

Örnekler:
Gelmiş - i - di → gelmişti, sevimli – idi → sevimliydi(i/y)

→Bağlaç olan ile ise ünsüzle biten kelimelere başındaki i’yi düşürerek; ünlüyle bitenlereyse i’sini y’ye dönüştürerek birleşir ve ek haline gelir. (ÖSS sorusu!)

Soru: ünlü düşmeşi ile cümleler
Mesaj: mesela aklı ile cümle olabilir
Cevap: Kendi aklını kendine sakla.

Ünlü Düşmesi İle İlgili Örnek Cümleler


Bugün boynum çok ağrıyor.
Koşuşturmaktan karnım çok açıktı.
Karşılaştığımızda ilk sorusu ismim oldu.
Alışveriş yaparken fikrimi hep sorar.

Ünlü Düşmesi Örnekleri Resimleri

 • 22
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 1 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 8
  Ünlü Düşmesi Örnekleri 2 yıl önce

  Ünlü Düşmesi Örnekleri

Ünlü Düşmesi Örnekleri Sunumları

 • 7
  Önizleme: 1 yıl önce

  Ünlü (hece) düşmesi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÜNLÜ (HECE) DÜŞMESİTürkçe kelimelerde, ikinci hecesinde ünlü (ı,i,u,ü) bulanan bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü harf düşer.Bu olaya hece düşmesi denir.

  2. Sayfa
  Örnek:Alın sözcüğünün sonuna ismin belirtme eki olan – ı eki getirildiğinde oluşan alını kelimesinde bulunan ikinci hecedeki ünlü düşer ve kelime alını değil alnı olarak okunup,yazılır.Örnek:Annesi kızının alnından öptü.

  3. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.style.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  omuzuom uzuömür- üömürüstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  12. Sayfa
  beyin-ibeyiniakıl- ıakılısızı- lasızılastyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  alını-ıalnıfikir-ifikrişehir-işehristyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  Boyun-u--boynuBurun-u--burnuGöğüs-ü--göğsüKeşif-i--keşfiKarın-ı--karnıEmir-in—emrinKavur-ul—kavrul(mak)Resim-i—resmiSıyır-ık—sıyrıkAğız-ı--ağzıstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Ünlü Düşmesi Örnekleri Videoları

 • 5
  1 yıl önce

  Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı(ibrahim hoca)

 • 4
  1 yıl önce

  ÜNLÜ DÜŞMESİ / HECE DÜŞMESİ

Ünlü Düşmesi Örnekleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Ünlü Düşmesi Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin