Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Ünlü Düşmesi Örnekleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.)
boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.)
ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.)
alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.)
fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.)
Keşif-im=Keşfim (aradaki i harfi düşmüştür)
Beyin-im=Beynim(aradaki i harfi düşmüştür)
kahve-altı=kahvaltı(aradaki e harfi düşmüştür)
uyu-ku > uyku (u düşmüş)
kıvır-ı-m > kıvrım (ı düşmüş)
devir-i-m > devrim (i düşmüş)
çevir-i-m > çevrim (i düşmüş)

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımlı Örnekleri


İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir:

Örnekler:
ağız→ağzı, burun→burnu, koyun(bağır, döş)→koynuna, alın→alnı, oğul→oğlu, gönül→gönlüm, beniz,→benzi,
ömür→ömrüm, cürüm→cürmü, hüküm→hükmü, fikir→fikri...
ileri-le-mek→ilerlemek, koku-la-mak→koklamak,
kavuş-ak→kavşak, uyu→uyku, devir-→devril-...

Bazı durumlarda geniş ünlüler de düşebilir:
nerede→nerde, burada→burda, şurada→şurda...

Bazı Arapça kelimelere (isim) yardımcı fiil getirildiğinde de hece düşmesi görülür:
kayıp→kaybolmak, emir→emretmek, keşif→keşfetmek, sabır→sabretmek...

Gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

Oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir.

Özel isimlerde hâliyle hece düşmesi olmaz:
Gönül’e, Ömür’ü...

Kurallar ve Örnekler


→İkinci hecesinde dar ünlü ( ı,i,u,ü ) buluna kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman ( vurgusu düşen orta hece ) ünlüsü düşer:

Örnekler:
Alın-ı→alnı, karın-ı→karnı, oğul-u →oğlu, boyun-u→boynu, akıl-ı→aklı, fikir-i→cisim-i→ cismi, gönül-ü→ gönlü, zülüf-ün→ zülfün ; ayır-ıl→ ayrıl-, çevir-e→ çevre, devir-il-→ devril-, sıyır-ıl-→sıyrıl-, kıvır-ım→ kıvrım, ayır- ıntı→ayrıntı, devir-e→ devre, yalın-ız→yalnız, yanıl-ış→ yanlış…

→Et-,ol- yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

Örnekler:
Sabır-et→sabret, şükür-et→şükret, kayıp-ol→kaybol, emir-et→emret, kahır-ol→kahrol-, hapis-et→hapset-..


→ -la / le ,-ar /-er…gibi bazı ekleri alan kimi kelimelerde de ünlü düşmesi olabilir:

Örnekler:
Yumurta-la→yumurtla-, sızı-la→sızla-, ileri-le→ilerle-, sızı-la→sızla-, koku-la →kokla-, uyku-la→uyukla-; oyun-a→ oyna; uyu-ku→uyku; sarı-ar-→sarar-…

→Bazı birleşik kelimelerde yan yana gelen iki ünlüden biri düşer:

Örnekler:
Cuma-ertesi→cumartesi, Pazar-ertesi → pazartesi, sütlü-aş→sütlaç, güllü-aş → güllaç, kahve-altı→kahvaltı, ne-için → niçin, ne-asıl→nasıl, kayın-ana → kaynana…

→Kimi şiirlerdeyse ölçüye uydurmak için bazı sesler düşürülür ve yerine ’ işareti konur:

Örnekler:
Karac’oğlan, n’eylersin…

→Bazı durumlardaysa iki ünlü yan yana gelmediği halde ünlünün düştüğü görülür.Buna “ünlü aşınması” denir:

Örnekler:
Nere-de→nerde, ora-dan→ ordan, bura-da→burda, içeri-de→içerde…

Ek Fiil Düşmesi ve İle’nin Ekleşmesi


İsimlere gelerek onların yüklem olmasını sağlayan, basit zamanlı fiilleri ise birleşik zamanlı yapan i- fiili genellikle düşer:

Örnekler:
Gelmiş - i - di → gelmişti, sevimli – idi → sevimliydi(i/y)

→Bağlaç olan ile ise ünsüzle biten kelimelere başındaki i’yi düşürerek; ünlüyle bitenlereyse i’sini y’ye dönüştürerek birleşir ve ek haline gelir. (ÖSS sorusu!)

Soru: ünlü düşmeşi ile cümleler
Mesaj: mesela aklı ile cümle olabilir
Cevap: Kendi aklını kendine sakla.

Ünlü Düşmesi İle İlgili Örnek Cümleler


Bugün boynum çok ağrıyor.
Koşuşturmaktan karnım çok açıktı.
Karşılaştığımızda ilk sorusu ismim oldu.
Alışveriş yaparken fikrimi hep sorar.


Ünlü Düşmesi Örnekleri Resimleri

 • 30
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 12
  Ünlü Düşmesi Örnekleri 3 yıl önce

  Ünlü Düşmesi Örnekleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 hafta önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Ünlü Düşmesi Örnekleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÜNLÜ DÜŞMESİ (hece düşmesi) Dört şekli vardır:style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  a) Bazı iki heceli kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında son hecelerindeki dar ünlü düşer: alınalın > alnı omuz omuz >omzuoğul > oğlu burun> burnu style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  b) Bazı birleşik kelimelerde görülür: cumartesi cuma ertesi > cumartesi kahvaltı kahve altı > kahvaltı style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  c) Bazı Arapça kelimelere ünlüyle başlayan ekler veya bitişik yazılacak şekilde yardımcı fiiller getirildiğinde ünlüler düşer. Ör: hapis→hapsolmak, kayıp→kaybolmak, emir→emretmek, keşif→keşfetmek, sabır→sabretmek, kahır→kahretmek,emir→emriniz nedir?, şahıs→şahsi fikrim, şehir →şehriniz çok güzel, ilim→ilmini artırdı, zehir→zehri içmiş. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  e) Ünlüyle biten bir kelime aldığı ek neticesinde ünlü sesini kaybedebilir: sızlanmak > sızıstyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Not: Özel isimlerde hece düşmesi olmaz:GönülGönül’e, ÖmürÖmür’üstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

Ünlü Düşmesi Örnekleri Videoları

 • 10
  2 yıl önce

  ÜNLÜ DÜŞMESİ / HECE DÜŞMESİ

 • 7
  2 yıl önce

  Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı(ibrahim hoca)

 • 3
  2 ay önce

  ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ)

Ünlü Düşmesi Örnekleri Soru & Cevap

 • 1

  2 hafta önce

  Soru : YAZIM YANLIŞI ÇOĞU KİŞİ "YANLIŞ" DEĞİLE "YANLIZ" DİYEN VAR
  YAZILARA DAHA NASIL YAZMALILAR

Ünlü Düşmesi Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)